Talent drama studio

Jsem zakladatelkou, hlavní lektorkou a režisérkou, v Talent drama studio: dramatické a divadelní studio pro děti, mládež a dospělé. Vycházíme z principů autorského divadla, dialogického jednání a psychosomatických disciplín zaměřených na tělo, řeč a hlas.

Více na web stránkách TALENT drama studio, z.s.