Indviduální koučink

Nabízím:

1/ Koučink osobnostního rozvoje skrze dramatiku, osobnostní herectví a tvorbu.

Vycházím především ze specifické disciplíny Dialogické jednání, ale i dalších psychosomatických disciplín zaměřených na hlas, tělo a řeč. Tento ojedinělý přístup kromě toho, že propojuje mentální stav se somatickými projevy, čímž dochází k vnímání a bytí v přítomném okamžiku, tedy autentické existenci, podněcuje v člověku schopnost nadhledu, improvizace, komunikace, dovednost pracovat s chybou, trémou a strachem.

2/ Individuální příprava herců, moderátorů nebo jiných umělců pro divadelní, filmové či televizní role, moderování, nebo vytváření vlastních autorských představení a projektů

Vedu herce, ale i jiné umělce, případně další zájemce, k autentickému projevu, vlastnímu výrazu a dialogickému vztahu se svým dílem. U herců neučím konkrétnímu hereckému výrazu pro ztvárnění role, ale naopak se snažím podnítit, aby člověk sám v sobě našel vlastní osobitý herecký výraz pro danou roli a došel k pravdivému interpretačnímu projevu, který povstává z osobnosti hercovi. Herecký výraz se tak stává otevřeným a dialogickým, což vede k přirozenému, svébytnému a živému jevištnímu nebo filmovému herectví. Herec se s každou další rolí otevírá novému dobrodružství, protože nepracuje se známými a osvědčenými postupy a výrazy, ale pokouší se znovu a znovu kopat v hlubinách svých tvůrčích i osobnostních možností.

Pro koho je individuální koučink určený:

  • pro lidi, kteří chtějí pracovat na sobě. Aby hledali a nacházeli svoje talenty, vlohy a dary, tvůrčí možnosti a kreativitu. Zvládali trému a vnější tlaky při prezentaci ve veřejném prostoru a nacházeli jistotu sami v sobě.
  • pro lidi, kteří touží stát se herci. Aby byli na konkurzech či castinzích, i přes trému a tlak, přirození a autentičtí, s živým hereckým projevem.
  • pro dětské herce, kteří touží hrát ve filmech, TV seriálech či divadlech. Aby byli schopni před kamerou či diváky otevřít svojí dětskou hravost a přirozenost.
  • pro herce, kteří prošli konkurzem či castingem a připravují se na role do filmů či televizních seriálů. Aby se naučili pracovat s trémou a stresem a jejich projev byl navzdory tlaku přirozený, živý, lehký a hravý a objevili v sobě schopnost improvizace.
  • pro dětské herce, kteří prošli konkurzem či castingem a připravují se na role do filmů či televizních seriálů. Aby se naučili pracovat s trémou, stresem a tlakem a jejich projev byl hravý, přirozený a profesionální.
  • pro lidi, kteří chtějí tvořit vlastní autorská představení. Krok po kroku od napsání vlastního textu až k jeho následné jevištní interpretaci.
  • pro profesionální herce, kteří chtějí na sobě dále pracovat, otevírat nové herecké možnosti a tvůrčí potenciály.
  • pro moderátory, kteří chtějí najít nebo podpořit svůj vlastní živý a dialogický komunikující projev a vztah s divákem.

Cena: 1000,- Kč/60 min

V případě zájmu volejte na 604 185 631 nebo pište: erika.merjava@gmail.com