Dialogické jednání

Kurzy Dialogického jednání on-line                 

Dialogické jednání je komplexní psychosomatická disciplína, která pracuje s hlasem, tělem a řečí. Otevírá v člověku schopnosti jako je pozorování, vnímání, naslouchání, práce s vnitřním chaosem a strachem, otevřenost, sebepřijetí, spolupráce, dialog, schopnost nadhledu. Jde o hru s vnitřním partnerem, která dostává zkoušejícího do světa vlastních paradoxů. Člověk s praktikováním Dialogického jednání více a více pociťuje touhu po hře, jako bytostné touze hrát si a být ve hře, bezúčelové, svobodné, radostné, dialogické. DJ vede: Erika Merjavá. Autor disciplíny: Prof. Ivan Vyskočil. Kurz Dialogické jednání s vnitřním partnerem a Kontemplace v Karmelu Edith Steinové.

Komu je Dialogické jednání určeno: 
- VŠEM, kteří chtějí pracovat na sobě, otevřít v sobě nové možnosti a zbavit se trémy  
- HERCŮM, kteří chtějí být autentičtí, přirození a kreativní  
- NEHERCŮM, kteří se chtějí zaměřit na osobní rozvoj  
- MANAŽERŮM, kteří v práci využívají veřejné vystupování a prezentaci před týmem či kolegy  
- STUDENTŮM herectví, filmové a divadelní tvorby  
- PEDAGOGŮM, kteří chtějí být moderním komunikativním a empatickým pedagogem 
- SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM, kteří chtějí být empatickými sociálními pomocníky a vyhnout se syndromu vyhoření 
- PSYCHOLOGŮM, TERAPEUTŮM, kteří si chtějí vytvořit dialogický a empatický vztah s klientem 
- TANEČNÍKŮM, kteří chtějí, aby jejich vystoupení bylo jedním tanečním dialogem 
- FOTOGRAFŮM A MALÍŘŮM, kteří chtějí,aby jejich dílo bylo otevřené a komunikující 
Cena: 1000,-Kč/celý den (sleva 500,- Kč)                    
Lektor:    Erika Merjavá
Kde:     Karmel Edith Steinové
Přihlášky na: karmelitky@gmail.com

Zajímavé stránky k Dialogickému jednání a Otci disciplíny prof. Ivanu Vyskočilovi

Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem O Dialogickém jednání na ČRo O Dialogickém jednání